Carrière

In Nederland wordt vanuit circa 4.500 huisartsenpraktijken, circa 60 gezondheidscentra en 25 koepels van gezondheidscentra (150 centra), circa 120 huisartsenposten en circa 115 zorggroepen huisartsenzorg geboden op lokaal en regionaal niveau.

Waar kun je gaan werken in de huisartsenzorg?

 

Huisartsenpraktijk

Het huisartsenteam in een praktijk bestaat uit een kernteam van één of meerdere huisartsen, doktersassistent(en), POH(‘s) en POH-GGZ(‘s). Op basis van specifieke kenmerken van de patiëntenpopulatie kunnen de volgende functies ook werkzaam zijn in de praktijk zoals een POH ouderen, praktijkmanager, verpleegkundig specialist of physician assistent.

 

Gezondheidscentra

Het huisartsenteam in een gezondheidscentrum is vergelijkbaar met het team in een huisartsenpraktijk. Het verschil is dat in een gezondheidscentra professionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners letterlijk samen in één gebouw gehuisvest zijn. Maar ook netwerkorganisaties van verschillende professionals in de wijk vormen dergelijke samenwerkingsverbanden.

 

Huisartsenposten

Het team op de huisartsenpost bestaat uit huisartsen, triagisten, doktersassistenten en veelal verpleegkundig specialist en/of physician assistent. De huisartsenpost is te consulteren bij een medisch probleem dat niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag. Dit gebeurt telefonisch. De hulpvraag van de patiënt wordt beoordeelt en een prioriteit toegekend. Afhankelijk van de hulpvraag krijgt de patiënt telefonisch een advies, komt de patiënt op de huisartsenpost voor een consult of de huisarts doet een visite. De meeste huisartsenposten zijn, als er een ziekenhuis in de buurt is, gelegen in of direct bij dat ziekenhuis.

 

Zorggroepen

De zorggroep ondersteunt de huisartsen in de regio in het gezamenlijk realiseren van toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire zorg voor patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, COPD, Hart- en Vaatziekten en Astma. De zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk. Naast de huisarts zijn de volgende zorgverleners betrokken bij de behandeling van een patiënt: doktersassistente, praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) en/of praktijkverpleegkundigen, medisch specialisten (longarts, cardioloog, neuroloog, vaatchirurg, oogarts en internist), apotheker, diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut, pedicure en laborant

Zorggroepen richten zich daarnaast ook steeds vaker op het organiseren van zorg voor kwetsbare doelgroepen, zoals kwetsbare ouderen en mensen met GGZ-problematiek.

Op zoek naar een baan als doktersassistent of benieuwd hoe het aanbod is? Neem dan een kijkje op de vacaturepagina van NVDA – Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.

Op zoek naar een baan als praktijkondersteuner of benieuwd hoe het aanbod is? Neem dan een kijkje op de vacaturepagina van NVvPO – Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners.