Verpleegkundig Specialist

Als verpleegkundig specialist neem je spreekuren van de huisarts over met oog voor verpleegkundige werkzaamheden. Je bent werkzaam onder supervisie van de huisarts en voert zowel medische als verpleegkundige handelingen uit in het gebied van huisartsgeneeskunde.

Als verpleegkundig specialist AGZ in de huisartsenpraktijk heb je een breed aandachtsgebied. Daarnaast kun je je specialiseren in bijvoorbeeld in hartfalen of dermatologie. Je neemt de medische taken over van een huisarts. Je schrijft recepten voor medicatie uit, en geeft medische voorlichting aan patiënten. Vind jij dat een patiënt een medisch specialist moet zien, dan verwijs je hem of haar door. Als VS GGZ in de huisartsenpraktijk ben je in staat de meer complexe ggz in huisartsenpraktijken te diagnosticeren en te behandelen. Hierdoor is behandeling in ggz-instellingen minder vaak nodig.

 

Dit zijn de taken die een verpleegkundig specialist uitvoert

 • Patiënten onderzoeken
 • Diagnose stellen
 • Patiënten behandelen en begeleiden
 • Patiënten doorverwijzen
 • Uitvoeren van handelingen met beperkte risico’s
 • Indiceren en voorschrijven van medicatie
 • Zelfstandig spreekuur draaien voor routinematige zorg
 • Zelfstandig intercollegiale consulten voeren
 • Verpleegkundige behandelingen uitvoeren of indiceren op gebied van preventie en leefstijl
 • Ondersteunen en coachen van patiënten om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
 • Superviseer je zo nodig praktijkassistentes en/of praktijkondersteuners
 • Draag je bij aan/initieer je onderzoek
 • Geef je scholing aan collega’s uit de praktijk of samenwerkingsverbanden

 

Verpleegkundig specialist is een functie op hbo-masterniveau

Als je je verpleegkundig specialist mag noemen, heb je een vervolgopleiding gevolgd na je opleiding hbo-verpleegkunde. Als verpleegkundig specialist heb je een bredere skill-set. Je hebt nu een focus op zowel het medisch als het verpleegkundig domein.

 

Welke opleiding

De hbo master tot verpleegkundig specialist is een duale opleidingen; het gaat om een combinatie van leren en werken voor minimaal 32 uur per week. De opleiding, die ieder jaar in september start, duurt twee jaar.

Er zijn negen hogescholen die de master Advanced Nursing Practice aanbieden. Behalve de opleiding die gericht is op de algemene gezondheidszorg (AGZ), is het ook mogelijk om een opleiding te volgen tot verpleegkundig specialist ggz. Die laatste opleiding is ook in een driejarige variant te volgen bij de opleidingsinstelling GGZ-VS biedt een opleiding van drie jaar aan. Meer informatie over het verschil tussen de twee- en de driejarige variant lees je hier.

 

Competentiegebieden

Dit zijn de bekwaamheden die gevraagd worden aan een verpleegkundig specialist.

 • Diagnosticeren en behandelen op grond van de beoogde zorguitkomsten
 • Onderwijzen en opleiden
 • Kwaliteit van zorg ontwikkelen
 • Leiderschap tonen

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA)?

De verpleegkundig specialist is specialistisch inzetbaar op zowel medisch als verpleegkundig vlak en verdeelt in de praktijk de tijd over beide taken. De physician assistant is uitsluitend werkzaam in het medische domein. Lees hier meer over het verschil.

Het leek Corine mooi om zorg te kunnen dragen voor mensen die hier zelf (tijdelijk) niet toe in staat waren. Dat is gelukt. Ze werkt sinds drie jaar in de eerstelijnszorg en daar is ze heel blij mee. Het meest bijzondere aan haar werk vindt ze dat ze mensen kan helpen en dat geen enkele dag hetzelfde is. Dat maakt het werk leuk en uitdagend.

Als physician assistant neem je zelfstandig spreekuren van de huisarts over. Je doet zelf lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en voert bepaalde medische handelingen uit.

Yüksel wilde altijd al iets voor zijn medemens betekenen. Hij studeerde HBO Verpleegkunde en werkte als praktijkverpleegkundige in het asielzoekerscentrum. Hij wilde graag meer verantwoordelijkheid dus toen hij de kans kreeg om de Masteropleiding tot Physician Assistant te volgen twijfelde hij geen moment.

Afke haar droom was om geneeskunde te studeren, maar na haar opleiding tot fysiotherapeut durfde ze het niet aan om meer studiegeld te lenen. Toen er in het ziekenhuis een opleidingsplek vrijkwam voor Physician Assistant twijfelde ze geen moment.