Praktijkondersteuner ggz

Een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) werkt in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum en werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de huisarts. Een praktijkondersteuner ggz heeft eigen spreekuren en begeleidt en coacht patiënten – zowel jeugd, volwassenen als ouderen – met psychische problemen. Post hbo-opleiding.

De praktijkondersteuner ggz heeft kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. Verder dien je als praktijkondersteuner ggz in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de huisarts, zelfstandig patiënten c.q. cliënten kunnen behandelen en begeleiden. Doorverwijzen is nodig in geval van ernstige, specifieke en/of psychiatrische problematiek.

Wat zijn taken van een praktijkondersteuner ggz?

Het kan per praktijk wat verschillen welke taken de praktijkondersteuner ggz precies uitvoert. Dit ligt aan de patiëntenpopulatie, het aantal patiënten en ook aan de aandachtsgebieden van je collega-zorgprofessionals in de praktijk. Onderstaande taken en competenties zijn het meest standaard.

  • Intake en anamnese
  • Houden van eigen spreekuur voor begeleiding en coaching patiënten; leren omgaan met ziektebeeld, aanpassing levensstijl en gezondheidsbevordering
  • Voorlichting, advies en begeleiding geven aan patiënten op medisch of psychisch en psychosociaal gebied (en/of de combinatie daarvan)
  • Heeft kennis over psychische klachten (o.a. burn-out, rouw, aandachts- en concentratiestoornissen etc.)
  • Overlegt met andere interne en externe professionals in zorg en welzijn en verwijst patiënten zo nodig door.
  • Heeft kennis van de sociale kaart (netwerken, omgeving en wijk)
  • Houdt zorgdossiers bij (eigen spreekuur)

De praktijkondersteuner ggz is een wezenlijk onderdeel van het zorgteam en staat in nauw contact met de huisarts en de andere zorgprofessionals. Er is veel intercollegiaal overleg. De praktijkondersteuner ontvangt patiënten in de huisartsenpraktijk en als het nodig is, worden patiënten thuis bezocht. De praktijkondersteuner heeft, net als de huisarts, een beroepsgeheim.

De praktijkondersteuner ggz is post hbo-niveau, dat wil zeggen:

  • Je functioneert met grote mate van zelfstandigheid, en bent in staat om binnen het eigen vakgebied gecompliceerde vraagstukken en situaties op te lossen.
  • Je bent in staat om zelfstandig ontwikkelingen op je eigen vakgebied bij te houden, hierover met anderen te communiceren, en deze ontwikkelingen waar zinvol en verantwoord te implementeren in je eigen werkzaamheden.

De praktijkondersteuner ggz heeft als professional een eigen verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde taken. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

Welke opleiding kun je volgen als je praktijkondersteuner ggz wilt worden?

De aankomende praktijkondersteuner ggz volgt een opleiding op post hbo-niveau. Praktijkleren in de vorm van stage is onderdeel van de opleiding. De praktijkondersteuner ggz heeft een zorg-gerelateerde opleiding gevolgd en een aantal jaar werkervaring opgedaan als doktersassistent, verpleegkundige, maatschappelijk werker, jeugdwerker, psycholoog en/of in een andere rol in de zorg gewerkt.

Competentiegebieden

Elk competentiegebied is een verzameling van taken rond een aspect van zorg waarvoor een praktijkondersteuner verantwoordelijkheid draagt. Alle competentiegebieden samen geven invulling aan de rollen en dekken het totale zorgproces, zoals dat wordt verleend door de praktijkondersteuner ggz.

1. Vakinhoudelijk handelen.
2. Communicatie met de patiënt.
3. Samenwerken.
4. Organiseren.
5. Maatschappelijk handelen.
6. Wetenschap en onderwijs.
7. Professionaliteit.

Binnen deze competentiegebieden zijn de competenties geformuleerd waarover je als praktijkondersteuner ggz dient te beschikken.

Kun je werk vinden als praktijkondersteuner?

Er is veel vraag naar praktijkondersteuners in deze specialisatie. De kans is groot dat je snel een baan vindt als je je diploma op zak hebt. Daarnaast zijn er veel opleidings- en nascholingsactiviteiten waardoor je je kunt blijven ontwikkelen in de breedte of juist kunt specialiseren.

Over de huisartsenzorg Persoonlijke verhalen

Gerrit Jan begon in de psychiatrie omdat hij graag mensen wilde helpen die door hun psychiatrische problemen buiten de maatschappij stonden. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om praktijkondersteuner te worden.