Praktijkondersteuner Somatiek

Een Praktijkondersteuner Somatiek (POH Somatiek) werkt in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum en werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de huisarts. Een Praktijkondersteuner Somatiek heeft eigen spreekuren en begeleidt en coacht patiënten met chronische (somatische) aandoeningen. Post hbo-opleiding.

Nicolet is praktijkondersteuner. Bekijk haar verhaal.

 

 

De praktijkondersteuner heeft een medische achtergrond en ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten die een chronische lichamelijke aandoening hebben. Denk hierbij aan diabetes, astma, COPD (bronchitis en longemfyseem) en hart- en vaatziekten. Ook zijn er praktijkondersteuners die naast de huisarts een deel van de palliatieve – of oncologische zorg voor hun rekening nemen, een vrouwenspreekuur organiseren, stoppen-met-roken-coach zijn en/of zich gespecialiseerd hebben in ouderenzorg of jeugdzorg.

 

Wat zijn taken van een praktijkondersteuner?

Het kan per praktijk wat verschillen welke taken de praktijkondersteuner precies uitvoert. Dit ligt aan de patiëntenpopulatie, het aantal patiënten en ook aan de aandachtsgebieden van je collega-zorgprofessionals in de praktijk. Onderstaande taken en competenties zijn het meest standaard.

  • Intake en anamnese,
  • Houden van eigen spreekuur voor begeleiding en coaching patiënten; leren omgaan met ziektebeeld, aanpassing levensstijl en gezondheidsbevordering
  • Voorlichting, advies en begeleiding geven aan patiënten op medisch gebied
  • Heeft kennis over veelvoorkomende chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en astma/COPD
  • Overlegt met andere interne en externe professionals in zorg en welzijn en verwijst patiënten zo nodig door
  • Heeft kennis van de sociale kaart (netwerken, omgeving en wijk)
  • Houdt zorgdossiers bij (eigen spreekuur)

De praktijkondersteuner is een wezenlijk onderdeel van het zorgteam en staat in nauw contact met de huisarts en de andere zorgprofessionals. Er is veel intercollegiaal overleg. De praktijkondersteuner ontvangt patiënten in de huisartsenpraktijk en mocht het nodig zijn dan worden patiënten thuis bezocht. De praktijkondersteuner heeft, net als de huisarts, een beroepsgeheim.

 

De praktijkondersteuner is post hbo-niveau, dat wil zeggen:

  • Je functioneert met grote mate van zelfstandigheid, en bent in staat om binnen het eigen vakgebied gecompliceerde vraagstukken en situaties op te lossen.
  • Je bent in staat om zelfstandig ontwikkelingen op je eigen vakgebied bij te houden, hierover met anderen te communiceren, en deze ontwikkelingen waar zinvol en verantwoord te implementeren in je eigen werkzaamheden.

De praktijkondersteuner heeft als professional een eigen verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde taken. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

 

Welke opleiding kun je volgen als je praktijkondersteuner wilt worden?

De aankomende praktijkondersteuner heeft een zorg-gerelateerde opleiding gevolgd en een aantal jaar werkervaring opgedaan als doktersassistent, verpleegkundige, maatschappelijk werker, jeugdwerker, psycholoog of in een andere rol in de zorg gewerkt. De aankomende Praktijkondersteuner volgt daarop een opleiding op post hbo-niveau. Praktijkleren in de vorm van stage is onderdeel van de opleiding

 

Competentiegebieden

Elk competentiegebied is een verzameling van taken rond een aspect van zorg waarvoor een praktijkondersteuner verantwoordelijkheid draagt. Alle competentiegebieden samen geven invulling aan de rollen en dekken het totale zorgproces, zoals dat wordt verleend door de praktijkondersteuner

1. Vakinhoudelijk handelen.
2. Communicatie met de patiënt.
3. Samenwerken.
4. Organiseren.
5. Maatschappelijk handelen.
6. Wetenschap en onderwijs.
7. Professionaliteit.

Binnen deze competentiegebieden zijn de competenties geformuleerd waarover je als praktijkondersteuner somatiek dient te beschikken.

 

Kun je werk vinden als praktijkondersteuner?

Er is veel vraag naar praktijkondersteuners in deze specialisatie. De kans is groot dat je snel een baan vindt als je je diploma op zak hebt. Daarnaast zijn er veel opleiding- en nascholingsactiviteiten waardoor jij je kunt blijven ontwikkelen in de breedte of juist kunt specialiseren.

 

Over de huisartsenzorg Persoonlijke verhalen

Haar baan als praktijkondersteuner is goed te combineren met haar gezin. Dat ze met kleine aanpassingen de leefstijl van haar patiënten kan verbeteren, vindt ze een van de leukste dingen van haar werk.

Door haar enthousiaste en daadkrachtige handelen, brengt Kubra mensen in beweging. Met haar begeleiding en adviezen, in samenspraak met de huisarts, maakt ze het verschil in het leven van veel van haar patiënten.